Litt om Leiv Sand Transport AS


Leiv Sand Transport AS ble etablert i 1975 og har i dag over 80 ansatte. Vi er en av Trøndelags største transportør. Næringsmiddeltransport er en av våre satsningsområder. Vi besitter idag 10 EX III vogntog som kjører både nasjonalt og internasjonal transport av ADR klasse 1.

147

MNOK Omsatt

33461

Oppdrag

6500

Kvadrat lagring og terminal