Last ned pressemelding

Litra AS kjøper 51% av aksjene i Leiv Sand Transport AS

Pressemelding

Leiv Sand Transport og Litra er to selskap som hver for seg har en stor kontaktflate et godt renomme i markedet. Selskapene har et årelangt samarbeid med hverandre og sammenfallende kultur og egenskaper.

Selskapene, som på enkelte områder driver parallelt i samme marked (bl.a. termo), ser i første rekke store muligheter ift. å komplettere hverandre i hele verdikjeden gjennom alt fra markedstilgang og betjening av kunder, til innkjøp og ledelse.
Oppkjøpet gir begge en større tyngde og bredde, og muliggjøre ytterligere vekst.

Leiv Sand Transport har de siste årene opplevd sterk vekst i aktiviteten og ser behovet for å etablere en base for ytterligere vekst, og knytte til seg en samarbeidspartner for å utvikle selskapet og organisasjonen videre.
Selskapet har og har hatt høyt fokus på drift og leveranser, men ønsker å styrke seg ytterligere på områder som bl.a. innkjøp, ledelsessystemer og organisasjon. Dette er områder Litra vil styrke LST.

Litra har over tid sett behovet for å øke sin tilgjengelighet til og tilstedeværelse i Nord-Norge for å styrke den aktiviteten selskapet allerede har i nord. Der vil samhandling med LST styrke Litra-konsernet.

Kjøpet er betinget av godkjennelse i konkurransetilsynet.

Om Leiv Sand Transport AS

Leiv Sand Transport AS ble etablert i 1975 og er ett familie foretak som har i dag over 100 ansatte. Vi er en av Trøndelags største transportør. Næringsmiddeltransport er en av våre satsningsområder. Leiv Sand Transport AS er ett landsdekkende transportfirma, med hovedvekt av transport i Nord Norge. Vi besitter idag 10 EX III vogntog som kjører både nasjonalt og internasjonal transport av ADR klasse 1. Omsetning i 2022 var 225 mill.

Om Litra AS

Litra er et transport og logistikk konsern med hovedsete på Rudshøgda og Norden som definert markedsområde.

Litra AS er morselskapet i konsernet der den operative virksomheten i Norge drives gjennom de heleide datterselskapene Litra Termo AS, Litra Bulk, AS Martinsen Transport AS og Pekas Eiendom AS (Rudshøgda), Litra Gass AS (Voss) og Trekketjenester AS (Rudshøgda), samt det 51% eide Teigaas Transport AS (Trondheim).
I Sverige drives virksomheten gjennom Martinsen Transport AB (Gøteborg) og Litra Gas AB (Gøteborg), og i Danmark gjennom Litra Danmark A/S (Randers).

Litra AS eier i tillegg 50% av Notra AS (Oslo), 33,33% av Malvik Vask og Terminal AS med det heleide datterselskapet Sveberg Eiendom AS (begge Malvik) og MVT Tønsberg AS (Tønsberg), samt 17,5% i Toten Transport Holding AS (Gjøvik), og gjennom Litra Gass AS 45% av Scan Tank Auto AS i Nyborg.

Konsernet driver hovedsakelig transportvirksomhet med tilhørende terminal og logistikktjenester innenfor markedene for næringsmidler (kjøle-/ frysevare, mel) dyrefor, drivstoff og oljeprodukter, gass (LPG, LNG, luftgasser), miljø- / gjenvinning både på bane og vei.

Litra konsern hadde ved utgangen av 2022 nærmere 600 ansatte og over 300 biler og 300 hengere / semitrailere i eget eie. I tillegg sysselsatte konsernet i gjennomsnitt 80 faste og sesongbaserte innleide biler / vogntog samt 41 tilhengere / traller eid av kunder og samarbeidspartnere.

Konsernet omsetter for ca. NOK 1,25 mrd. i Norge, Sverige og Danmark, og opplever økt etterspørsel og vekst i oppdrag gjennom både nye og eksisterende kunder.

Konsernet er bla. sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 – Kvalitet, NS-EN ISO 14001:2015 – Ytre miljø, NS-EN ISO 45001:2018 – Arbeidsmiljø og NS-EN ISO 39001:2015 – Trafikksikkerhet

 

Kontakt

Konsernsjef i Litra Vegard Narmo: +47 957 88 005, vegard.narmo@litra.no
Daglig Leder i Leiv Sand Transport +47 952 59 810, arild@leivsand.no