Prisjustering 01.01.2021

Til alle våre kunder
På bakgrunn av prisendringer fra våre leverandører og en generell kostnadsøkning, vil vi justere våre priser.
Vi foretar en generell prisjustering på 2,5%
Vi håper på tross av denne kostnadsøkningen at vi fortsatt vil ha ett godt samarbeid.

Levanger 10.12.2020
Leiv Sand Transport AS

Arild Sand