Prisjustering f.o.m. 01.01.2020

Til alle våre kunder

Vi opererer i et utfordrende marked og opplever økende kostnadspress. Vi har basert reguleringen på totalkostnadsindeksen utarbeidet av SSB:

Lastebil 3. kv 2018 – 3. kv 2019 uten bom, ferje og drivstoffkostnader.

Dette medfører en generell prisjustering på 4,7%.

Vi håper på tross av denne kostnadsøkningen at vi fortsatt har et godt samarbeid.

 

 

Levanger 01.12.2019

Leiv Sand Transport AS

Arild Sand