Terminal


Vi har 35 mål areal der vi har 6 500 kvadratmeter terminal, fleksibel, effektiv omlasting og trygg lagring. Ta kontakt for mer informasjon om våre terminalløsninger, så ordner vi løsningen som passer deg best. Vi har også en ekstern terminal i Trondheim (Trondheimsterminalen)

Trondheimsterminalen


Vi bruker Trondheimsterminalen på distrubisjon i trøndelag.
Den finner du i Transittgaten 16, 7440 Trondheim.

Tlf: 913 07 777

Besøk trondheimsterminalen.no