ADR


Leiv Sand Transport har over sin lange tid på veien opparbeidet seg god kompetansje og erfaring innen alle typer farlig gods i inn -og utland. Vi kan bistå bedrifter med dokumenter i forbindelse med ADR-forsendelse og vi har Sikkerhetsrådgiver som våre kunder kan få bruke. Vi samarbeider daglig med mange aktører på felter som dette, for å få den optimale tjenesteytingen for våre og deres kunder.