Generelle vilkår ved Leiv Sand Transport AS


Vare/tjeneste Pris
Faktura på Mail kr 5,-
EHF Gebyr kr 10,-
Porto kr 60,-
Manuelt registeringsgebyr kr 50,-
Variabelt diesel tillegg Justeres hver uke
Fortolling Nettokostnad + kr 100
Bompenger Nettokostnad
Ferjer Nettokostnad
Europall Ingen utveksling
Havneavgift Nettokostnad
Skader NSAB 2015 – Lov om vegfraktavtaler
Venting Ventekostnad etter 30 min. Varierende ut i fra tidspunkt/utstyr
Lagring På forespørsel
Konsulenttjenester På forespørsel

300kg = 1m3

6m3 = 1 LM = 2000kg

Link til Lov om vegfraktavtaler: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-12-20-68?q=Lov+om+vegfraktavtaler